شعرِشاعر
اشعار آیینی
مگه یادم میره زندگی با تو 

مگه یادم میره بانو صداتو

مگه یادم میره اون خنده هاتو

[ چهارشنبه ۵ فروردین۱۳۹۴ ] [ 12:53 ] [ توسط ] [ ]
برای ملاحظه اشعار ایام بعد از شهادت حضرت زهرا(س) اینجا کلیک کنید 

[ چهارشنبه ۵ فروردین۱۳۹۴ ] [ 12:48 ] [ توسط ] [ ]

 

زبانحال مولا :

 

چشاتو وا کن نگو که دیگه

 درب بهشت من مهر و موم شد

منو صدا کن نگو که هرچی

 میون ما بود دیگه تموم شد

**

تا ناله ی وا اُمّا شنیدم...

پیراهن صبرم و دریدم

نمیدونی من چه جور رسیدم...

گاهی نشستم گاهی خمیدم...

**

تو رو که دیدم دیگه بریدم

خودم را تا بسترت کشیدم

آرزوم این بود زنده ت میدیدم

حقم نبود کردی نا امیدم

**

 

زبانحال بی بی :

 

یه بار علی جان برا تو مُردم

زنده شدم باز برات بمیرم

برای اشک چشات بمیرم

برای بغض صدات بمیرم

**

اشک چشاتو بذار بذارم

به روی زخمام واسه تبرک

اینم بگم که شِفام همینه

هذا فراق بینی و بینک

**

بمیرم ای که بابای خاکی

حالا تو و سر تا پای خاکی

دستای خاکی پاهای خاکی

عمامه خاکی عبای خاکی

**

دلم رو برده یه جای خاکی

چادر و اون ردّ پای خاکی

شکسته گوشواره های خاکی

گریه های مجتبای خاکی

**

زبانحال مولا :

 

آخ گفتی کوچه... دلم رو کنده...

نامرده کوچه به من میخنده...

هی میگه قنفذ رو به مغیره

که مالیاتت این روزا چنده

**

شد حرف قنفذ ؛ چطوره بازوت ؟ ...

گفتم مغیره ؛ چطوره پهلوت ؟ ...

از وقتی پاشون وا شد به خونه

واشد به این خونه پای تابوت

**

وا شده لب هات دوباره خندون

تابوت و ساختم با دست لرزون

راحت خیالت از بابت اون

نزنه میخاش از جایی بیرون...

 

اگر شاعر این شعر را میشناسید لطفا اطلاع دهید

[ دوشنبه ۳ فروردین۱۳۹۴ ] [ 11:57 ] [ توسط ] [ ]
برای ملاحظه اشعار روز شهادت و شام غریبان حضرت زهرا(س) اینجا کلیک کنید

برای ملاحظه اشعار امام زمان(عج) با محوریت ایام فاطمیه اینجا کلیک کنید

برای ملاحظه اشعار فاطمیه با موضوع مدح اینجا کلیک کنید

 
[ دوشنبه ۳ فروردین۱۳۹۴ ] [ 11:55 ] [ توسط ] [ ]
 

برای ملاحظه اشعار فاطمیه با موضوع ایام بستری اینجا کلیک کنید

برای ملاحظه اشعار فاطمیه با موضوع امام علی(ع) اینجا کلیک کنید

برای ملاحظه اشعار فاطمیه با موضوع امام حسن مجتبی(ع) اینجا کلیک کنید  

[ دوشنبه ۳ فروردین۱۳۹۴ ] [ 11:23 ] [ توسط ] [ ]
برای ملاحظه سری اول اشعار امام زمان(عج) با محوریت ایام فاطمیه اینجا کلیک کنید 

برای ملاحظه سری دوم اشعار امام زمان(عج) با محوریت ایام فاطمیه اینجا کلیک کنید 

برای ملاحظه سری سوم اشعار امام زمان(عج) با محوریت ایام فاطمیه اینجا کلیک کنید

برای ملاحظه سری چهارم اشعار امام زمان(عج) با محوریت ایام فاطمیه اینجا کلیک کنید 

**

برای ملاحظه سری اول اشعار ایام بستری حضرت زهرا(س) اینجا کلیک کنید  

برای ملاحظه سری دوم اشعار ایام بستری حضرت زهرا(س) اینجا کلیک کنید 

برای ملاحظه سری سوم اشعار ایام بستری حضرت زهرا(س) اینجا کلیک کنید

برای ملاحظه سری چهارم اشعار ایام بستری حضرت زهرا(س) اینجا کلیک کنید 

برای ملاحظه سری پنجم اشعار ایام بستری حضرت زهرا(س) اینجا کلیک کنید 

برای ملاحظه سری ششم اشعار ایام بستری حضرت زهرا(س) اینجا کلیک کنید 

برای ملاحظه سری هفتم اشعار ایام بستری حضرت زهرا(س) اینجا کلیک کنید 

برای ملاحظه سری هشتم اشعار ایام بستری حضرت زهرا(س) اینجا کلیک کنید 

برای ملاحظه سری نهم اشعار ایام بستری حضرت زهرا(س) اینجا کلیک کنید 

برای ملاحظه سری دهم اشعار ایام بستری حضرت زهرا(س) اینجا کلیک کنید 

برای ملاحظه سری یازدهم اشعار ایام بستری حضرت زهرا(س) اینجا کلیک کنید 

برای ملاحظه سری دوازدهم اشعار ایام بستری حضرت زهرا(س) اینجا کلیک کنید

**

برای ملاحظه سری اول اشعار فاطمیه با محوریت امام علی(ع) اینجا کلیک کنید  

برای ملاحظه سری دوم اشعار فاطمیه با محوریت امام علی(ع) اینجا کلیک کنید 

برای ملاحظه سری سوم اشعار فاطمیه با محوریت امام علی(ع) اینجا کلیک کنید 

برای ملاحظه سری چهارم اشعار فاطمیه با محوریت امام علی(ع) اینجا کلیک کنید 

برای ملاحظه سری پنجم اشعار فاطمیه با محوریت امام علی(ع) اینجا کلیک کنید 

 برای ملاحظه سری ششم اشعار فاطمیه با محوریت امام علی(ع) اینجا کلیک کنید

 برای ملاحظه سری هفتم اشعار فاطمیه با محوریت امام علی(ع) اینجا کلیک کنید

**

برای ملاحظه اشعار فاطمیه با محوریت امام حسن(ع) اینجا کلیک کنید

**

برای ملاحظه سری اول اشعار شهادت حضرت محسن(ع) اینجا کلیک کنید

برای ملاحظه سری دوم اشعار شهادت حضرت محسن(ع) اینجا کلیک کنید

برای ملاحظه سری سوم اشعار شهادت حضرت محسن(ع) اینجا کلیک کنید

برای ملاحظه سری چهارم اشعار شهادت حضرت محسن(ع) اینجا کلیک کنید

**

برای ملاحظه اشعار روز شهادت حضرت زهرا(س) اینجا کلیک کنید

**

برای ملاحظه اشعار شام غریبان حضرت زهرا(س) اینجا کلیک کنید

**

برای ملاحظه سری اول اشعار ایام بعد از شهادت حضرت زهرا(س) اینجا کلیک کنید

برای ملاحظه سری دوم اشعار ایام بعد از شهادت حضرت زهرا(س) اینجا کلیک کنید

برای ملاحظه سری سوم اشعار ایام بعد از شهادت حضرت زهرا(س) اینجا کلیک کنید

برای ملاحظه سری چهارم اشعار ایام بعد از شهادت حضرت زهرا(س) اینجا کلیک کنید

برای ملاحظه سری پنجم اشعار ایام بعد از شهادت حضرت زهرا(س) اینجا کلیک کنید

**

برای ملاحظه سری اول اشعار فاطمیه با موضوع مدح اینجا کلیک کنید  

برای ملاحظه سری دوم اشعار فاطمیه با موضوع مدح اینجا کلیک کنید 

 

[ دوشنبه ۳ فروردین۱۳۹۴ ] [ 11:22 ] [ توسط ] [ ]
درباره وبلاگ

مناسبت بعدی:

موضوعات وب
امکانات وب
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
کد جست و جوی گوگل